Opštinska uprava

Poslovi u opštinskoj upravi organizuju se u okviru odjeljenja i službi.
Opštinska uprava trenutno ima 4 odjeljenja i 2 službe :
– Odjeljenje za opštu upravu,
– Odjeljenje za finansije,
– Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti,
– Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove,
– Stručna služba SO i
– Stručna služba Načelnika Opštine.

Poslovi iz djelokruga rada opštinske uprave opštine Vlasenica su:
– izvršavanje i sporvođenje propisa SO i Načelnika Opštine,
– pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi SO-e i Načelnik opštine,
– izvršavanje i sprovođenje zakona i drugih propisa,
– rješavanje u upravnim stvarima, vršenje upravnog nadzora i drugih upravnih poslova u okviru nadležnosti lokalne uprave,
– vršenje poslova državne uprave koji su joj povjereni,
– davanje potrebnih obavještenja i stručnih mišljenja iz svog djelokruga poslova.

Organizaciona struktura opštinske uprave
ORGANIGRAM cirilica

Adresa:
ul. Svetosavska 14,
75440 Vlasenica
Tel: +387 56 490 070
Fax: +387 56 734830
E-mail: vlservis@teol.net

Radno vrijeme: od 8 do 16
Šalter sala: od 8 do 15:30 časova

Javni_poziv_nagrade i priznanja

Obrasci za prijavu na konkurs za organe JLS
Prijava na interni konkurs za organe JLS
Prijava na javni konkurs za organe JLS

Rješenje o imenovanju Konkursne komisije za prijem namještenika
Rješenje o imenovanju Konkursne komisije za prijem službenika