Industrijska zona “Kula – Zeban”

Opština Vlasenica je za buduće investitore obezbijedila 37,13 ha zemljišta u okviru industrijske zone „Kula–Zeban“, koja se nalazi 300 m sjeverno od urbanog područja naselja Vlasenica. Sa zapadne strane vezana je asfaltiranim lokalnim putem dužine 300 m na magistralne puteve M-19 (Beograd – Sarajevo) i M-19.2 (Vlasenica – Kladanj – Tuzla – Orašje). Opštinu Vlasenica odlikuje izuzetno povoljan geografski položaj, udaljenost od glavnih centara u regionu iznosi: od Sarajeva 90 km, Banjaluke 240 km, Bijeljine 100 km, Tuzle 70 km, Brčkog 140 km, Beograda 210 km i Novog Sada  190 km.
[kml_flashembed publishmethod=”static” fversion=”8.0.0″ movie=”/wp-content/uploads/Flash-kula-zeban.swf” width=”640″ height=”480″ targetclass=”flashmovie” play=”true” menu=”true”]

Get Adobe Flash player

[/kml_flashembed]

Prostor obuhvata regulacionog plana industrijske zone „Kula–Zeban“ namijenjen je za razvoj radne zone sa zastupljenim proizvodnim djelatnostima, malom privredom, industrijom, te sličnim djelatnostima.
Poslovne zone planirane su po sistemu „za nepoznatog investitora“ jer u toku izrade plana za najveći dio prostora nije bila poznata detaljna namjena planiranih poslovnih sadržaja. U tom smislu u okviru zone mogu se graditi raznovrsni poslovni objekti – proizvodni, industrijski, prerađivački, skladišni i trgovački, otvorena skladišta i stovarišta, servisi, radionice i slični preduzetnički objekti.
Stoga su većinom planirane manje i srednje parcele, kako bi se stvorile mogućnosti modularne i fazne izgradnje objekata. Preduzetničke djelatnosti realizuju se na površinama zemljišta od 2.000 do 10.000 m2. S obzirom da investitori imaju različite zahtjeve za površinom parcela, planirane parcele mogu se „ukrupnjavati“ odnosno spajati, kako bi se dobila potrebna površina za realizaciju proizvodnog ili drugog poslovnog sadržaja. U ovom smislu moguće je spajanje dvije ili više planiranih parcela sve do nivoa urbanističkih blokova.
Opština Vlasenica poziva sve zainteresovane investitore da se jave i izjasne o veličini parcela za obavljanje djelatnosti u okviru industrijske zone, kao i o potrebi za određenom infrastrukturom. Na ovaj način biće omogućeno formiranje parcela površine koja odgovara zainteresovanim investitorima.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove.

Tel: 056/490-088;     Fax: 056/733-298     E-mail: vlservis@teol.net