Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica

Posted by:     Tags:      Posted date:  October 6, 2017  |  No comment


October 6, 2017


Opštinska izborna komisija Vlasenica obavještava sve političke stranke, udruženja građana i  građane opštine Vlasenica da je Skupština opštine Vlasenica na sjednici održanoj dana 28.09.2017. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica opštine Vlasenica. Odluka je stupila na snagu 28.09.2017. godine.
Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama na području opštine Vlasenica dana 05.11.2017. godine (nedjelja) u vremenu od 7:00 do 15:00 časova.
Izbore za savjete mjesnih zajednica provodi Opštinska izborna komisija Vlasenica i birački odbori, u skladu sa odgovarajućim odredbama Izbornog zakona Republike Srpske, Izbornog zakona Bosne  i  Hercegovine, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice i Statuta opštine Vlasenica.
Sve obrasce vezane za provođenje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica možete pronaći na linkovima koji se nalaze ispod teksta.

Obavještenje
Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti

Obrasce možete preuzeti na latiničnom i ćiriličnom pismu.

Obrazac deponovanih potpisa
Образац депонованих потписа

Zahtjev za ovjeru kandidatske liste 
Захтјев за овјеру кандидатске листе

Lista kandidata оbrazac br. 2
Листа кандидата образац бр. 2

Kandidatski obrazac obrazac br. 3
Кандидатски образац образац бр. 3

Izjava kandidata o prihvatanju kandidature
Изјава кандидата о прихватању кандидатуре

Zahtjev za akreditovanje predstavnika ovlašćenog predlagača 
Захтјев за акредитовање представника овлашћеног предлагача

Izjava o poštovanju tajnosti glasanja
Изјава о поштовању тајности гласања

Zakonski i podzakonski akti:

Izborni zakon Republike Srpske

Uputstvo o organizovanju i sprovođenju izbora za članove Savjeta mjesne zajednice

Zakon o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini

Zakon o lokalnoj samoupravi

Izborni zakon Bosne i Hercegovine

Statut opštine Vlasenica

 About the authorYou must be logged in to post a comment.