Javni konkurs za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2017/2018. godini

Posted by:     Tags:      Posted date:  December 28, 2017  |  No comment


December 28, 2017


Na osnovu člana 1. Odluke o stipendiranju studenata u školskoj 2017/2018. godini i člana 8. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima i učenicima srednje škole (”Službeni glasnik opštine Vlasenica”, broj: 10/13), načelnik opštine Vlasenica raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2017/2018. godini

 

 

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu 70 stipendija u školskoj 2017/2018. godini, za sljedeće kategorije redovnih studenata visokoškolskih ustanova:

 1. Studenti sa prosječnom ocjenom 8,50 i više i učenici generacije;
 2. Studenti, čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, i studenti iz višečlanih porodica,
 3. Studenti bez roditelja, studenti djeca poginulih boraca, studenti djeca invalida, studenti sa hendikepom i civilne žrtve rata.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasenica, i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1) da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2) da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija,

3) da prvi put upisuju godinu studija u školskoj 2013/2014. godini,

4) da nisu obnavljali dvije ili više godina studija, izuzev u slučajevima teže bolesti, njege djeteta do godine dana života i održavanja trudnoće, te drugim opravdanim slučajevima, za koje su dužni priložiti odgovarajuće dokaze,

5) da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja i

6) da nisu stariji od 28 godina života.

III

Kriterijumi za utvrđivanje rangliste studenata za dodjelu stipendija su:

1) uspjeh u prethodnim studijskim godinama,

2) upisana godina studija i

3) socijalni status.

IV

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije biće dostupan kandidatima na internet stranici opštine Vlasenica: www.opstina-vlasenica.org, a može se preuzeti i lično u šalter sali Opštinske uprave.

V

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti sa prosječnom ocjenom 8,50 i više i učenici generacije, kao i studenti, čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, i studenti iz višečlanih porodica dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija,
 • ocjene iz prethodnih godina studija,sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena,postignutih tokom studiranja,
 • ovjerenu fotokopiju indeksa-prva strana,
 • fotokopiju lične karte,
 • ovjerenu izjavu da nisu korisnici stipendije drugih subjekata,
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
 • uvjerenje da su korisnici socijalne pomoći,
 • dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:
 1. dokazi o visini ličnih primanja,
 2. uvjerenja o iznosu penzija,
 3. potvrde Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 4. ostale dokaze o primanjima,
 • fotokopiju nagrade ili priznanja sa republičkih i državnih takmičenja.Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti bez roditelja, studenti djeca poginulih boraca, studenti djeca invalida, studenti sa hendikepom i civilne žrtve rata dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
 •  
 • potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija,
 • ocjene iz prethodnih godina studija, sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena, postignutih tokom studiranja,
 • ovjerenu fotokopiju indeksa,
 • fotokopiju lične karte
 • –   izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
 • ovjerenu izjavu da nisu korisnici stipendije iz drugih izvora finanasiranja,
 • sljedeća uvjerenja ili dokaze:
  • izvod iz matične knjige umrlih (djeca bez jednog ili oba roditelja),
  • uvjerenje da su članovi porodice poginulog borca,
  • uvjerenje o invalidnosti (učenici i studenti čiji je roditelj invalid),
  • uvjerenje da su korisnici socijalne pomoći,
  • uvjerenje o hendikepu osobe, koja se prijavljuje na konkurs,
  • dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:
 1. dokazi o visini ličnih dohodaka,
 2. uvjerenja o iznosu penzija,
 3. uvjerenja o iznosu porodične i lične invalidnine,
 4. potvrdu Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 5. ostale dokaze o primanjima.
 • ovjerene fotokopije nagrada, priznanja, diploma, naučnih i projektnih radova, i sl.

 

VI

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka u Republici Srpskoj.

 

 

VII

Zahtjevi za dodjelu stipendija sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično, u šalter salu Administrativne službe opštine Vlasenica, šalter broj 6, sa  naznakom ”Komisija za dodjelu stipendija”.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII

Javni konkurs biće objavljen na internet stranici opštine Vlasenica: www.opstina-vlasenica.org i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Vlasenica.

 

IX

Javni konkurs ostaje otvoren od 28.12.2017. do 27.01.2018.

X

Preliminarna rang-lista kandidata biće objavljena na internet stranici opštine Vlasenica: www.opstina-vlasenica.org i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Vlasenica.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora na istu načelniku opštine, u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Na osnovu razmotrenih prigovora, formiraće se konačna rang-lista, koja će se objaviti na isti način.About the authorYou must be logged in to post a comment.