Mjesne zajednice

Naziv MZ

Sela i zaseoci

Info

Vlasenica Panorama, Bregovi, Centar, Kruševik, Sušica, Zajednica i Industrisjska zona 065/890-380
Piskavice Drum, Jezero, Piskavice, Zekići, Pustoše, Jarovlje, Alihodžići, Begići, Džamdžići, Klanac i Kuljančići 065/486-858
Cikote Rašića Gaj, Podcrkvina, Plakalovići, Stevići, Jokići, Kevići, Ravni, Peševina i Pijuke 066/612-658
Šadići Korita, Vukovići, Vranjevac, Ševar, Jasikovice, Vukovića Brdo, Gaj, Kotorača, Mramor i Dragaši 065/637-336
Cerska Novo naselje, Hakalaši, Čelebići, Gušteri, Hasanovići, Ćosići, Luke, Kurjaci, Muškići, Baltići, Hodžići, Šahići, Potok, Velići, Gobelje, Ferhatovići, Grbići, Durići i Muminovići 061/731-890
Donji Zalukovik Kojčevina, Tikvarići, Neđeljišta i Rogosija 065/463-199
Gornji Zalukovik Tugovo, Kulina, Vrli Kraj, Kekići, Odžak, Jadar i Đurići 065/528-667
Mišari Mišari, Strževac, Garići, Krčevina, Rača, Kozja Ravan, Cvijetanj, Miljanići, Gornji i Donji Stojišići i Mrkojević Polje 066/630-404
Grabovica Đurići, Stanići, Matići, Jasen, Jevtići, Grabovica, Klještani, Luke, Munjići, Vukovići i Nastići 065/696-031
Simići Dragasevac, Radići, Rogojevina, Sekulići, Lukići, Simići i Majstorovići 066/354-129
Gradina Džemat, Baćino Brdo, Toplik, Hrastovac, Gradina, Barice, Durakovići, Šahmanovići, Maljiševići, Berbići, Hrustići, Sofići, Esmići i Ganići 065/004-129
Bakići Tabana, Bakići, Vijenac, Brda, Prodanovići, Đokići, Slijepčevići i Drušče 065/637-514