Istorija

Istorijski razvoj Vlasenice

Okolina Vlasenice je po svim poznatim izvorima bila stalno naseljena od praistorije do današnjih dana. O tome pored ostalih svjedoče i nekropola stećaka sa humkama na lokalitetu „Šošari“ ( današanj Opština Milići ), te brojne nekropole (71), stećci (1595 a od toga 65 reljefno dekorisanih i jedan sa natpisom), ostaci naselja starih gradova, srednjovjekovnih puteva itd. Lokaliteti pod nazivom „Crkvina“ nalaze se u selima Vukšići i Gornji Zalukovik. U Cikotama, na desnoj obali Drinjače prema Vlasenici, na jednom manjem visu zvanom „Rudište“, vide se tragovi rudarskog naselja, a nedaleko odatle na Varošištu i Haništu, ostaci starih naselja. U vrijeme bosanske samostalnosti područje današnje Vlasenice ulazilo je u sastav srednjovjekovne župe „Birač“, o kojoj se prvi pisani tragovi nalaze 1244. godine i danas se čuvaju u dubrovačkoj biblioteci. Ovaj kraj je u to vrijeme bio uglavnom u posjedu feudalnih porodica Pavlovića, Dinčića, Zlatnosovića i Orlovića koji su u blizini Vlasenice imali svoja utvrđenja i zamkove. Pod osmanlijsku imperiju „Birač“ je potpao sredinom XV vijeka (1463), kada se već javlja naselje Vlasenica, ali pod imenom Birač koje će se zadržati do kraja XVIII vijeka. O nastanku današnjeg imena Vlasenica postoji više priča i objašnjenjaod kojih su najprihavćenija sljedeća dva:
– naselje je ime dobilo po travi vlasulji koja raste u ovom kraju i druga
– ime Vlasenica je nastalo po prvim stanovnicima tog područja „Vlasima“.
U periodu pod osmanlijskom, zatim pod austrougarskom vlašću, te dešavanjima iz I i II Svjetskog rata, kao i poslednjeg rata u BiH, Vlasenica je ne njenu nesreću bila aktivni sudionik svih krupnih istorijskih dešavanja, što je u svim slučajevima rezultiralo ogromnom ljudskom i materijalnom destrukcijom.

Ako samu urbanizaciju Vlasenice posmatramo u kontekstu urbanog razvoja srednjeg Podrinja, onda je ovaj proces kontinuiran od   rimskog doba pa do danas. Prema istorijskim izvorima i podacima, područjem Vlasenice je prolazio rimski put Raguza – Sirmijum. U srednjem vijeku urbanizacija je zasnovana na procvatu trgovine i stočarstva na ovim područjima, gdje su postojala dva osnovna tipa naselja trgovi uz puteve i predgrađa uz feudalne zamkove. Čak i pod Osmanlijskim Carstvom, Vlasenica je 1765. godine postala sjedište kadiluka. U cjelini gledano ova područja imaju gutsu mrežu urbanih naselja koja nisu dovoljno razvijena i hijerarhijski raslojena, što je posljedica višegodišnjih stagnacija ili čak nazadovanja koja su uslovljavana snažnim političkim, privrednim i drugim kretanjima. Ipak, ovakav tip naselja može biti dobra osnova za buduću jaču urbanu, društvenu i privrednu aktivnost.

prethodna strana >>