Položaj

Geografski položaj Opštine Vlasenica

Opština Vlasenica je smještena u istočnom dijelu Republike Srpske, pripada sarajevsko-zvorničkoj regiji, u dijelu srednjeg Podrinja, na sjevernim obroncima planine Javor, u oblasti blago zatalasanih visoravni, riječnih tokova i šumskih površina. Uvučena je u dio regije koja se zove Birač.
Vlasenica kao gradsko naselje nalazi se na sjevernim obroncima planine Javor na 680 mnv, sa zapada je planina Sokolina 1314 mnv a na sjeveru i istoku su blago zatalasane visoravni, prošarane bjelogoricom i crnogoricom, pašnjacima, oranicama, rijekama i potocima. Visinski intervali su od 200 do 1400 mnv. Ovaj geoprostor pripada slivnom području rijeke Drine, a nalazi se na klimatskoj prelomnici hladnih vazdušnih masa sa planine Javor i nešto toplijih vazdušnih masa koje dolaze dolinom rijeke Drinjače, Tišče i Jadra, što ovo područje čini vrlo vjetrovitim pogotovo u proljeće i jesen kada su vazdušna strujanja najizraženija. Matematičko-geografski položaj  je izražen koordinatama: 44°11’ sjeverne geografske širine i 18°57’ istočne geografske dužine. Površina Opštine Vlasenica je iznosila 532 km², da bi nastankom nove Opštine Milići, površina Opštine Vlasenica bila smanjena na 234 km², što čini 0,93% Republike Srpske i 0,46% Bosne i Hercegovine.

Vlasenička Opština je geoprostor kompleksnog prirodnog sistema sa raznovrsnim prirodno-geografskim i društveno-ekonomskim odlikama. Prostorno pripada Dinarskoj reljefnoj makro cjelini sa najvećim vrhom Žep 1537 mnv i Velika Igrišta 1405 mnv na planini Javor koja se pruža u dužini preko 60 km od srednjeg toka rijeke Drine do početnog toka rijeke Drinjače i kao takva spada u najduže podsisteme u istočnom dijelu Republike Srpske.

Vlasenica se nalazi na magistralnom putu Beograd – Sarajevo, Novi Sad – Sarajevo i raskrsnici puteva između: Han Pijesak, Šekovići, Tuzla i Zvornik. Istorijski gledano ovim dijelom su prolazili važni putevi još u vrijeme Rimljana  koji su od Dubrovnika išli ka Srebrenici, Zvorniku i Sirmijumu ( Sremskoj Mitrovici ). Šire gledano na prirodne i ekonomske makro regije, položaj Vlasenice se odlikuje pogodnošću povezivanja ovih regija i tranzitnog turizma gdje su tokovi turista usjemreni preko Vlasenice za crnogorsko primorje iz Beograda, Novog Sada i ostalih gradova tog dijela Srbije i takođe, u zimskom periodu ka olimpijskim planinama Jahorini i Bjelašnici.

prethodna strana >>