Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Posted by:     Tags:      Posted date:  January 11, 2018  |  No comment
Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO 2.3.0.0. za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002.

Nova verzija programa PPO 2.3.0.0. znači promjenu u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku na način da prijava koja sadrži greške neće biti  proknjižena na Jedinstvenu karticu poreskog obveznika odnosno neće se smatrati podnesenom. Poreski obveznik će u toku podnošenja prijave korištenjem nove verzije programa PPO 2.3.0.0. dobiti informaciju o greškama u podnošenju u dvije faze,  prilikom unosa podataka u program  i nakon slanja na server Poreske uprave. O greškama u podnošenju nakon slanja na server Poreske uprave poreski obveznik će biti informisan putem programa  dobijanjem odgovarajuće poruke. Poruku o statusu prijave (zaprimljena ili prijava sadrži nedostatke) poreski obveznici  dobiće nakon provjera u evidencijama Poreske uprave čije trajanje će zavisti od obima podataka u prijavi zbog čega su obveznici dužni pratiti status prijave. Nakon otklanjanja grešaka u podnošenju prijava će biti proknjižena na Jedinstvenu karticu poreskog obveznika odnosno smatraće se podnesenom. Kada prijava ne sadrži greške, poreski obveznik dobija poruku da je prijava zaprimljena i evidentirana u evidencije Poreske uprave.

Poreski obveznici su dužni da do 15. januara 2018. godine preuzmu novu verziju programa PPO 2.3.0.0.