Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje

Posted by:     Tags:      Posted date:  November 30, 2017  |  No comment


November 30, 2017


Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske dana 29.11.2017. godine objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje, a ova sredstva realizuju se u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske i definisana su u ukupnom iznosu od 5.000.000 KM.
Javni poziv je objavljen danas u „Glasu Srpske“, otvoren je 60 dana od dana objavljivanja, a svi zainteresovani mogu da ga pogledaju i na internet stranici Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.
Predmet nabavke su isključivo ulaganja u pokretnu opremu za navodnjavanje (pumpe, cijevi, crijeva, tifoni za navodnjavanje i druga oprema za navodnjavanje) i radovi na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, kanali, objekti pumpnih stanica), kao i troškovi elektrifikacije sistema za navodnjavanje (transformator, elektrokablovi, sklopke, elektrosat i ormar, solarni paneli).
Sredstva za nabavku opreme za navodnjavanje mogu se dodijeliti jednom korisniku sredstava u iznosu od 40% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije i ne mogu biti veća od 10.000 KM po hektaru registrovane obradive površine za koju je prijavljen način korišćenja.
Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po jednom korisniku može iznositi do 200.000 KM, a minimalni iznos sredstava po jednom korisniku može iznositi 400 KM.

Javni poziv Agencije za agrarna plaćanja za odobravanje sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje

PravilnikoUslovimaiNačinuKorišćenjaSredstavaZaNabavkuOpremeZaNavodnjavanje SlGlRS 101 17 06112017About the authorYou must be logged in to post a comment.