Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatsko – preduzetničkih i trgovinskih objekata tokom praznika

Posted by:     Tags:      Posted date:  December 29, 2017  |  No comment


December 29, 2017


Za vrijeme praznika koji su Zakonom o praznicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 43/07) propisani kao neradni dani zanatsko – preduzetnički i trgovinski objekti mogu raditi od 7:00 do 10:00 h, dok je radno vrijeme ugostiteljskih objekata tokom praznika neogračino.About the authorYou must be logged in to post a comment.