Oglas o izlaganju za katastarsku opštinu Cerska

Posted by:     Tags:      Posted date:  July 10, 2017  |  No comment


July 10, 2017


Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:6/12 i 110/16), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

imenovana Rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
broj 21.04/951-840-1/17 od dana 14.06.2017. godine

objavljuje

O G L A S

O IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJU PRAVA NA
NEPOKRETNOSTIMA U OPŠTINI VLASENICA
ZA KATASTARSKU OPŠTINU CERSKA

Detaljno na linku: OGLAS.pdfAbout the authorYou must be logged in to post a comment.