Poreska uprava: Javni poziv za podnošenje godišnjih prijava u 2018. godini

Posted by:     Tags:      Posted date:  January 11, 2018  |  No comment


January 11, 2018


Obrazac 1004 – Godišnja poreska prijava za porez na dohodak

Podnosi se do 31. marta 2018. godine, za dohodak ostvaren u 2017. godini. Ovu prijavu podnose fizička lica koja su u 2017. godini, ostvarila oporezive dohotke od ličnih primanja, samostalne djelatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka. Uz ovu prijavu podnose se i prilozi na Obrascu 1005 i/ili Obrascu 1006 u zavisnosti od vrste ostvarenih dohodaka, a lice koje je nosilac zajedničke djelatnosti-partnerstva, prilaže i Obrazac 1009 – Godišnju obavještajnu prijavu za dohodak ostvaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti, uz koji se podnosi prilog na Obrascu 1006 za nivo partnerstva. Zaposleni za koje poslodavac plaća porez po odbitku nije dužan podnositi godišnju poresku prijavu, ukoliko ne ostvaruje dohodak po drugom osnovu.

Godišnja poreska prijava za dohodak iz stranih izvora

Podnosi kvalifikovani investitor do 31.03.2018. godine za ukupan dohodak iz stranih izvora ostvaren u 2017. godini.

Obrazac 1007- Poreska prijava za malog preduzetnika

Podnosi mali preduzetnik do 31. marta 2018. godine za 2017. godinu, čiji je porez na ukupan godišnji prihod manji od 600 KM.

Obrazac 1101 – Godišnja poreska prijava za porez na dobit

Podnose do 31. marta 2018. godine, za 2017. godinu, pravna lica Republike Srpske, poslovne jedinice pravnog lica iz Federacije BiH i Brčko Distrikta za dobit ostvarenu na području Republike Srpske, strano pravno lice sa stalnim mjestom poslovanja u Republici Srpskoj, te strano lice koje je ostvarilo prihod od nepokretne imovine koja se nalazi u Republici Srpskoj. Uz ovu prijavu podnosi se i prilog na Obrascu 1102. Uz Godišnju prijavu za porez na dobit podnosi se i Godišnja prijava kontrolisanih transakcija, ukoliko ukupan iznos kontrolisanih transakcija (uključujući kredite i zajmove) poreskog obveznika u 2017. godini prelazi 700.000 KM.

Obrazac 11 –  Godišnja prijava poreza po odbitku

Podnose najkasnije u roku 30 dana nakon završetka poreske godine, rezidenti Republike Srpske koja u skladu sa Zakonom o porezu na dobit isplaćuju prihode stranim pravnim licima.

PP-RO – Poreska prijava za registrovano oružje

Podnose do 31. marta 2018. godine, za 2018 godinu, fizička i pravna lica koja su vlasnici registrovanog oružja, a fizička i pravna lica koja u toku godine postanu vlasnici oružja, ovu poresku prijavu podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja oružnog lista.

PP – GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu

Podnose do 28. februara 2018. godine, za 2018. godinu, pravna lica, poslovne jedinice iz Federacije BiH i Brčko Distrikta i predstavništva pravnih lica a preduzetnici do 31. marta 2018. godine. Pravna lica koja registruju djelatnost poslije 28. februara, odnosno fizička lica-preduzetnici koja registruju djelatnost posle 31. marta 2018. godine, ovu poresku prijavu podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana registracije.

PP-KT – Poreska prijava za komunalnu taksu za isticanje poslovnog imena   Podnose pravna lica i preduzetnici do 31. marta 2018. godine, za 2018. godinu, a lica koja registruju djelatnost u toku godine, podnose prijavu u roku 15 (petnaest) dana od dana početka obavljanja djelatnosti.

PP-ON – Poreska prijava za ostale naknade

Podnose do 10. marta 2018. godine, za 2017. godinu, obveznici naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma, protivpožarne naknade i naknade za protivgradnu zaštitu.

Obrazac PFRN-Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti

Podnose poreski obveznici: vlasnici nepokretnosti, suvlasnici i zajedničari, u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze. Ovu prijavu podnose i lica koja po bilo kom osnovu koriste nepokretnost, samo u slučaju ako se vlasnik nepokretnosti ne može odrediti ili pronaći.

Obrazac PVON-Prijava za promjenu vlasnika/odjavu nepokretnosti

Podnose poreski obveznici u roku od 30 dana od dana sticanja ili početka korištenja nepokretnosti.

Obrazac ZUPO-Zahtjev za umanjenje poreske osnovice

Podnose poreski obveznici koji prema članu 10. Zakona o porezu na nepokretnosti imaju pravo na umanjenje poreske osnovice, za nepokretnost u kojoj stanuju.   

Obrazac ZOPN-Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza

Podnose poreski obveznici koji su prema članu 9. Zakona o porezu na nepokretnosti oslobođene plaćanja poreza na nepokretnosti.

Obrazac 1002-Godišnji obračun doprinosa

Podnose do 31.03.2018. godine za 2017. godinu lica koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost, koje je osiguranik u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog i nekomercijalnog gazdinstva.

GP-PIBT-Godišnja prijava paušalnog iznosa boravišne takse

Podnose do 15. februara 2018. godine za 2018. godinu ugostitelji koji pružaju usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje.About the authorYou must be logged in to post a comment.