Poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta opštine Vlasenica za 2018. godinu

Posted by:     Tags:      Posted date:  November 27, 2017  |  No comment
Pozivaju se građani, budžetski korisnici i ostala zainteresovana pravna i fizička lica da svojim prisustvom na javnoj raspravi uzmu aktivno učešće u kreiranju i donošenju budžeta opštine Vlasenica za 2018. godinu.

Javna rasprava će se održati u sali Skupštine opštine u zgradi Opštine Vlasenica:
-dana 30.11.2017. godine u 15.00 časova: predstavnici budžetskih korisnika, opštinske uprave i javnih preduzeća,
-dana 01.12.2017. godine u 15.00 časova: predstavnici nevladinog sektora.

Dokument Nacrta budžeta za 2018. godinu, može se preuzeti na službenoj web stranici Opštine (www.opstina-vlasenica.org). Sve sugestije, prijedlozi i primjedbe na Nacrt budžeta mogu se dostaviti u pisanoj formi Odjeljenju za finansije, najdalje do 05.12.2017. godine, kako bi isti bili razmotreni do usvajanja konačnog budžeta.

Nacrt budžeta 2018