Sanacija lokalnih puteva nastavlja se i u narednim danima

Posted by:     Tags:      Posted date:  July 28, 2017  |  No comment
Radovi na sanaciji lokalne putne mreže nastavljaju se i u narednim danima. U mjesnoj zajednici Cikote izvode se radovi na putnom pravcu Oštra Glavica – Rašića Gaj, gdje je bio izražen problem udarnih rupa i otežanog odvijanja saobraćaja.

U prethodnim danima završena je rekonstrukcija dionica Oštra Glavica – Podcrkvina, te Podcrkvina – Sekulići – Simići – Stevanovići, kao i sanacija odrona puta u Cikotskoj Rijeci.

Pored rekonstrukcije makadamskih puteva u više sela na području ove opštine, izvršeno je probijanje novih putnih trasa, te sanacija odrona, iskopavanje i pročišćavanje kanala za odvodnjavanje putnih komunikacija, jer je stanje puteva u ovim selima veoma loše, zbog neodržavanja u prethodnom periodu, a posebno nakon jakih kiša i velikih poplava, koje su zadesile ovo područje tokom maja 2014. godine.

Radove, koji traju već osmu sedmicu zaredom, izvodi Opština Vlasenica, uz podršku pripadnika Inženjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške Oružanih snaga BiH