Sjednica Skupštine opštine 20. juna

Posted by:     Tags:      Posted date:  June 13, 2017  |  No comment


June 13, 2017


Dana 20.06.2017. godine, sa početkom u 10,00 časova, održaće se šesta redovna sjednica Skupštine opštine Vlasenica, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje  i usvajanje  Izvoda  zapisnika  sa  5. Redovne   sjednice Skupštine opštine    Vlasenica, održane dana  10.05.2017. godine

2. Odbornička  pitanja i odgovori

3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana opštine Vlasenica 2016. – 2036.

4. Prijedlog Odluke o usvajanju  Izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Urbanističkog  plana  područja  opštine Vlasenica  2016. – 2036.

5. Razmatranje  Izvještaja o izvršenju  budžeta opštine Vlasenica za period od 01.01. do 31.03. 2017.godine

6. Prijedlog Statuta opštine Vlasenica

7. Razmatranje Informacije o tekućem i investicionom održavanju zgrada na području opštine Vlasenica

8. Razmatranje  Odluke o cijenama pogrebnih  usluga VD Nadzornog odbora  Komunalnog preduzeća „Čistoća“ a.d. Vlasenica, broj 216-2/17 od 23.05.2017. godine, i davanje  saglasnosti na Cjenovnik pogrebnih  usluga

9. Prijedlog Odluke o  pokretanju  inicijative  za izdvajanje  ŠU „Vlasenica“ iz ŠG „Birač Vlasenica“ i formiranju  ŠG „Vlasenica“

10.Prijedlog Odluke o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja  za  prostorno uređenje  i stambeno komunalne poslove Opštinske uprave opštine Vlasenica

11. Prijedlog Odluke  o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštinske uprave opštine Vlasenica

12. Prijedlog Odluke o imenovanju  Komisije za primopredaju dužnosti između načelnika  Odjeljenja Opštinske uprave opštine Vlasenica

13. Prijedlog Odluke o razrješenju  člana  Školskog odbora  Srednjoškolskog centra „Milorad Vlačić“ Vlasenica

14. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Školskog  odbora Srednjoškolskog  centra „Milorad Vlačić“ Vlasenica 

15.Prijedlog Odluke  o dopuni Odluke o formiranju  Opštinskog štaba za vanredne situacije

16. Prijedlog Odluke o imenovanju  Savjeta za praćenje izrade Regulacionog plana  „Centar  2“  u Vlasenici

17. Prijedlog Odluke o privatizaciji  stana  u ulici  Petra Kočića broj 3 i stana  u ulici  Vuka  Karadžića  broj  A/20

18. Prijedlog Odluke o imenovanju  Komisije za sprovođenje  javnog nadmetanja  u postupku prodaje  poslovnih  prostora i zemljišta

19. Prijedlog  Odluke  o  prodaji  zemljišta  u  K.O. Vlasenica 2

20. Prijedlog Odluke  o prodaji putničkih motornih  vozila  u vlasništvu  opštine Vlasenica

21. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području  opštine Vlasenica

22. Tekuća  pitanjaAbout the authorYou must be logged in to post a comment.