Komisije SO

Komisija za statutarna pitanja i propise
Trampić Gordana
Vuković Nevena
Zoranović Mile
Pajić Srđan
Klještan Bojan

Komisija za izbor i imenovanja
Kraljević Aleksandar
Pajić Vesna
Lukić Željko
Milić Davor
Vuković Nevena

Komisija za budžet i finansije
Kraljević Aleksandar
Lukić Željko
Milić Davor
Vuković Snežana
Pepić Jelena

Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstvake i pritužbe građana
Erkić Aleksandar
Kraljević Stanislav
Toplavoić Hasan
Stojišić Rada
Golić Mladen

Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima
Kraljević Stanislav
Erkić Siniša
Prodanović Stanislav
Klještan Savo
Mališević Rade

Komisija za zaštitu okoline kulturnog i prirodnog nasleđa
Prodanović Stanislav
Pejanović Nebojša
Kraljević Aleksandar
Okilj Željko
Kosorić Stojanka

Komisija za društveni nadzor
Erkić Siniša
Zoranović Mile
Savić Miloš
Đurić Snežana
Petrović Jagoda

Komisija za boračka pitanja
Kraljević Stanislav
Bobar Miroslav
Prodanović Stanislav
Klještan Savo
Pajić Slobodan

Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama
Erkić Siniša
Topalović Hasan
Mišić Marko
Ilić Ilija
Sekulić Milada

Komisija za pitanja mladih
Milić Davor
Erkić Aleksandar
Vuković Nevena
Pejanović Slaviša
Majstorović Ivana

Komisija za sport i kulturu
Zoranović Mile
Kraljević Aleksandar
Pajić Vesna
Perendić Radovan
Majstorović Savo

Komisija za poslove iz stambene oblasti
Pajić Vesna
Savić Miloš
Gobeljić Ševko
Žepinić Radomir
Bojanić Dragan

Komisija za jednakost i ravnopravnost polova
Pajić Vesna
Trampić Gordana
Vuković Nevena
Bošković Srđan
Tomić Davor

Etički odbor
Pajić Vesna
Reljić Vule
Ilić Ilija
Trampić Gordana
Đurić Goran

Koordinacioni tim
Kraljević Miroslav, načelnik opštine – predsjedajavući
Vuković Danijela, sekretar tima
Milanović Lalović Aleksandra, predstavnik službe za razvoj
Todorović Marko, predstavnik odjeljenja za finansije
Koprivica Željko, predtavnik odjeljenja za prostorno uređenje i stamb.kom. poslove
Kraljević Aleksandar, odbornik
Žepinić Radomir, predstavnik lokalne poslovne zajednice
Vidaković Srđan, predstavnik nevladinih organizacija
Kezunović Danka, predstavnik nauke i kulture
Bojanić Dragan
Vuković Igor
Nastić Vladan