Rukovodstvo

Predsjednik Skupštine opštine Vlasenica

Gordana Trampić
Tel: 056/490-090
Fax: 056/734-830

Nadležnosti
Predsjednik Skupštine opštine zastupa i predstavlja Skupštinu opštine,saziva sjednice
Skupštine opštine i njima predsjedava, potpisuje akta koje donosi Skupština i obavlja
druge poslove utvrđene Zakonom,Statutom, Poslovnikom Skupštine i drugim aktima
Skupštine opštine.