Utorak, 21. novembar, neradni dan

Posted by:     Tags:      Posted date:  November 20, 2017  |  No comment


November 20, 2017


Opštinska uprava opštine Vlasenica obavještava građane da je, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, 21. novembar, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, republički praznik i neradni dan.
U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Istoimenim Zakonom je propisano da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni da rade u dane praznika Republike i u kom obimu.About the authorYou must be logged in to post a comment.