Završena izrada studije opravdanosti izgradnje reciklažnog dvorišta u Vlasenici

Posted by:     Tags:      Posted date:  January 8, 2018  |  No comment
Opština Vlasenica krajem aprila 2017. godine potpisala je Ugovor o sufinansiranju Projekta “Izrada studije opravdanosti izgradnje reciklažnog dvorišta u Vlasenici” sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Izrada studije opravdanosti procijenjena je na ukupnu vrijednost od 17.500 KM, od čega je Fond finansirao 12.250 KM, a ostatak Opština Vlasenica.

“Izrađena je studija, gdje su utvrđeni elementi isplativosti izgradnje reciklažnog dvorišta, odnosno uvođenja određenih mjera za odvojeno sakupljanje pojedinih materijala iz otpada na njegovom mjestu nastanka.  Izrada studije predstavlja prvi korak ka uspostavljanju dugoročnog rješenja pitanja selektivnog prikupljanja čvrstog komunalnog otpada na području ove opštine”, rekao je načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove, Željko Damljanović.

Reciklažno dvorište je ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih, iskoristivih vrsta otpada.

U sklopu ovog projekta izvršena je i nabavka  kontejnera, zapremine 5 m3, koji će u narednim danima biti postavljeni na 4 lokacije u urbanom području Vlasenice, koje su najproblematičnije  kada je u pitanju javna higijena.